ERP-PALVELUT

image144

ERP-KONSULTOINTI

TARVEKARTOITUS

Tarvekartoituksessa käydään läpi nykytilanne sekä muutostarpeet, joista muodostuu pohja uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksille tai nykyisen kehittämiselle.


DOKUMENTOINTI

Tarvekartoituksen tulos dokumentoidaan esimerkiksi tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyksi. Dokumentointiin voi sisältyä myös prosessien kuvaaminen visuaalisesti. Visualisoinnin avulla nähdään selkeästi, onko kaikki toiminnanohjauksen tarpeet varmasti huomioitu.


TARJOUSPYYNTÖ

Tarvekartoituksen ja sen huolellisen dokumentoinnin pohjalta muodosteaan tarjouspyyntö valituille järjestelmätoimittajille. Kun nämä vaiheet on tehty riittävällä tarkkuudella, on vaatimukset täyttävän toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen varmemmalla pohjalla.
 

PROSESSISUUNNITTELU

YRITYKSEN PROSESSIEN LÄPIKÄYNTI JA DOKUMENTOINTI
Prosessisuunnittelussa käydään läpi yrityksen prosessit ja kuvataan ne kaavioina sekä
tekstimuotoisena. 


Prosessisuunnittelu auttaa paitsi uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisessa tai nykyisen kehittämisessä, myös saamaan paremman kuvan yrityksesi toiminnasta. Prosessien kuvaus auttaa liiketoiminnan kehittämisessä yleisesti.
 

blogi

image145

LEMONSOFT PALVELUT

KONSULTOINTI - KOULUTUS - HANKINTA - KÄYTTÖÖNOTTO

image146

KONSULTOINTI

KONSULTOINTIPALVELUT LEMONSOFTIA KÄYTTÄVILLE YRITYKSILLE


10+ vuoden kokonaisvaltainen kokemus Lemonsoftista satojen sitä käyttävien yritysten kanssa tarjoaa yrityksellesi konsultointivoimaa, jonka tuloksena on entistä parempi järjestelmästä saatava hyöty
 

KOULUTUS

KOULUTUKSET JA KÄYTÖN TUKI

Koulutuspalvelut Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmän käyttämiseen.
 

HANKINTA

LEMONSOFT TOIMINNAOHJAUSJÄRJESTELMÄN TARVEKARTOITUS JA RATKAISUMALLI


Huolellinen tarvekartoitus säästää yrityksellesi selvää rahaa ja varmistaa, että yrityksellesi tärkeimmät toiminnot ovat yhteensovitettavissa Lemonsoftin kanssa - ilman yllätyksiä 

KÄYTTÖÖNOTTO

SOVELLUSMÄÄRITTELYT JA PROJEKTIPALVELUT

Sovellusmäärittely antaa parhaan lähtökohdan onnistuneelle käyttöönottoprojektille. Samalla yrityksesi prosessit tulee käytyä huolellisesti läpi ja dokumentoitua. Tästä saatavan tiedon avulla on helpompi tutkia yrityksesi toimintamalleja kokonaisuutena. Saat asiantuntevaa apua käyttöönottoprojektin suunnitteluun ja menestykselliseen läpivientiin - projektista vastaavana tai oman projektipäällikkönne tukena.  

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä meille viesti!

Kalliola Consulting

Juha Kalliola Puhelin: 045 869 1669 Sähköposti: juha@kalliola.com